עיצוב מיטת זוג
פרט בעיצוב מיטה

הכהן  אדריכלות ועיצוב, קיסריה