גדר מעוצבת
שינוי מפלסים בגינון - התייחסות למרחבים בבית
ירושלים - מרפסת שמש
קונסטרוקציה "מתכתבת" עם חללי הבית
סלון רווי אור
תאורה נכונה ונגישה
הכהן  אדריכלות ועיצוב, קיסריה